top of page

הנחיית קבוצות דיאלוג באמצעות תיאטרון

הנחיית קבוצות דיאלוג באמצעות תיאטרון

במציאות הישראלית המשוסעת הרגשתי שהתיאטרון עשוי להעניק מרחב לדיאלוג בטוח וישיר, לחולל שינוי בקרב המשתתפים, הקהל ואולי אף מחוץ לכותלי התיאטרון.  התחלתי את דרכי כשהקמתי קבוצת תיאטרון של יהודים ופלסטינים ברמלה והבנתי את העומק והפוטנציאל של התיאטרון כמפגש בין שתי קהילות שונות באותו מרחב וכאמצעי לשינוי חברתי ופוליטי. 

 

התנסות הזו הצמיחה לאורך השנים מודל שבו התיאטרון הופך לכלי ליצירת דיאלוג בין קבוצות שיש להן קונפליקט או לא מתאפשרת תקשורת ביניהן במציאות. לאחר רמלה יזמתי קבוצות דיאלוג של יהודים ופלסטינים באוניברסיטה העברית ותיאטרון החאן, בימק"א ירושלים, בבית ברל, ביפו ובאוניברסיטת חיפה. 

הייחודיות של המודל שהוא שוזר יחדיו עבודה תהליכית של הקשבה והבנה לסיפור של האחר וגיבוש מופע תיאטרוני בסיומו. בכך מתאפשר לכל משתתף להיכנס לנעליו של האחר להקשיב לסיפורו וליצור במשותף מופע. הנרטיבים המוצגים של שתי הקהילות מהדהדים נשזרים ומתעמתים יחדיו על הבמה.  

 

(חלק מהקבוצות הנחתי יחד עם השחקן יוסף סויד ועם סאיד תלי, פסיכואנליטיקאי קבוצתי)

תיאטרון וחינוך

תיאטרון וחינוך

את תפיסת הדיאלוג באמצעות תיאטרון שלי הטמעתי גם במרחב הבית ספרי. שימשתי יועצת אמנותית ורכזת לימודי תיאטרון בבית ספר כצנלסון בחולון, שבו התיאטרון נמצא בליבת תכנית הלימודים, והוא משמש גם כתחום דעת וגם ככלי לביטוי ודיאלוג בינאישי וקהילתי. 

 

כתחום דעת כל התלמידים למדו תיאטרון לאורך השנה והעלו מופעים העוסקים בחיי התלמידים. 

בנוסף יזמתי פרויקטים בהם התלמידים העלו מופעים עם קהילות שונות בעיר: הצגות עבור ילדי הגנים; הפקה משותפת עם גמלאים וקבוצת תיאטרון עם ילדים עם צרכים מיוחדים. 

כמו כן תלמידי תיאטרון מוכשרים בביתה ספר הרכיבו את "תיאטרון דילמה", שהתקיים בדומה לתיאטרון פורום של אוגוסטו בואל. תיאטרון דילמה מעלה הצגה סביב קונפליקטים שכיחים בחיי בית הספר ולעיתים אף ללא פתרון. קהל התלמידים הציע פתרונות שונים ולאחר מכן התחולל דיון עם יועצת בית הספר על התכנים שעלו במופע.

תיאטרון נשים

תיאטרון נשים

בתיאטרון הנשים גיליתי את העוצמה של מרחב נשי שבו המשתתפות חולקות יחד מסע חיים, בדומה לחצרות הנשים שהתקיימו בטבעיות בעבר. במסגרת נעמת ומועצת הנשים בחדרה הובלתי כאחת עשרה שנה תיאטרון נשים שמסיפוריהן צמחו ועלו מופעים ייחודיים העוסקים בחוויות חיים שלרוב מושתקות. בתהליך העבודה הקול האישי נשזר יחד לקול חברתי וקהילתי שהדהד לאחר מכן מן הבמה לאולם התיאטרון. רפרטואר המופעים של הקבוצה נע בתחילה מההצגות שעסקו ביחס של האישה לגופה, לרגשותיה וליחסיה בין בני זוג ובדידות. לאחר מכן הקבוצה התפתחה לעבר דמויות נשיות אחרות מהדרמה הקלאסית והמודרנית ובמופע אחר ניהלו דיאלוג עם דמויות היסטוריות של חדרה. המופע האחרון חזר שוב לעסוק באישי מנקודת מבט בוגרת ומפוייסת, שבה המשתתפות מציגות את עוצמתן והיותן נשים שבוחרות בדרכן. 

רשימת ההצגות

אישה בשלה - מחזאית יעלי רונן

יחסים על המדף - מחזאית אירית לוז

נשים עושות קלאסיקה - קטעים מדרמה קלאסית ומודרנית   

איפה הן הבחורות ההן  - מחזה ובימוי  בשיתוף הדס גרטמן

מחשבות מסלול מחדש - מחזאית רונה נבון

הפקות הופקו על ידי נעמת ומועצת נשים חדרה והועלו לאלפי נשים בעיר חדרה וברחבי הארץ.

מחשבות מסלול מחדש

מחזאית רונה נבון

איפה הן

הבחורות ההן

מחזה ובימוי בשיתוף
הדס גרטמן

יחסים על המדף

מחזאית אירית לוז

bottom of page